mff

Markéta Tomková (Popelová)

LS 2010/2011

Základy spojité optimalizace

Poměrně neuspořádané poznámky ke zkoušce. Ještě relativně rozumně zapsaná duální simplexová metoda (především včetně důkazu) a dále vždy pár poznámek k několika dalším tématům. Optimalizace.

ZS 2010/2011

Úvod do počítačové lingvistiky

Opět text jako příprava na zkoušku, tentokrát však TeXem nedotčený... Lingvistika.

Počítačová grafika I.

Různé otázky z počítačové grafiky a nápady na jejich odpovědi (naprosto neověřené). Grafika.

Algebra I.

Soupis definic a znění vět. Algebra I.

ZS 2009/2010

Databázové systémy

Při přípravě na zkoušku z databází vzniklo pdf s otázkami a některými odpověďmi na fyzickou implementaci. Nicméně možná tam jsou chyby a nepřesné informace, ani jsem neměla čas to dávat do nějaké hezké podoby. Databáze.

Pravděpodobnost a statistika

Stejně tak při přípravě na zkoušku z Pravděpdobnosti a statistiky jsem si sepsala některé pojmy z teorie a jejich základní vysvětlení. Pravděpodobnost a statistika. A ještě dodávám své oskenované poznámky ze cvičení. Sešit.

Matematická analýza III.

Text pana Doc. Klazara je skvělý a z teorie naprosto dostačující. Jen jsem si vypsala výpisky - znění definic a vět. Definice a základní pojmy. Věty a výsledky bez důkazů. Obojí jen znění.

Výroková a predikátová logika

Snaha sepsat ke zhuštěným sriptům z Výrokové a predikátové logiky nějaký vysvětlující textík skončila nepříliš úspěšně. Poté, co jsme si rozebrali první kapitoly a pustili se do toho, jsme došli k tomu, že jakmile si člověk ten text pročte tolikrát, že ho pochopí, tak už nemá, co by k němu vysvětlujícího dodal. Neboť ten text je opravdu vyčerpávající - i co se týká množství a celistvosti informací, i co se týká stavu studenta, který se ho snaží pochopit. Nicméně malý kousek, který jsem sepsala, sem dávám k dispozici, jen varuji, že není zkontrolovaný nikým zodpovědným. Dedukce.

Přidávám řešené počty ve výrokové logice (tzn. počty neekvivalentních teorií, výroků, atd.), což patří k jednoduchým oblíbeným otázkám pana Doc. Mlčka (tedy jsou to asi nejjednodušší z oblíbených, ne že by jeho otázky byly jinak jednoduché ;)). Výrokovka - počty výroků a teorií.

K některým kapitolám jsem si sepsala nejdůležitější poznatky, občas i s vysvětlením, ale na to většinou bohužel nezbyl čas. Úvod. Výroková logika. Nerozhodnutelnost. Eliminace kvantifikátorů.

C++

Zde je výběr příkladů a jejich odpovědí (za které neručím) ze zkouškových písemek C++ Zkouškové písemky.

Algoritmy a datové struktury II.

Zápisky prvních tří přednášek z ADS II (páteční přednáška s Martinem Marešem), které jsem sepsala. Na jeho stránkách najdete i zdrojové texty a postupně budou přibývat i zápisky z dalších přednášek. ADS toky.
© Markéta Tomková (Popelová) 2009 - 2021