mff

Markéta Popelová - Výuka

Programování II.

Zápočtový program - Programování II.


Analýza zadání

Před psaním kódu doporučuji provést analýzu problému - zamyslet se nad ním, jak co řešit. Ideální je rozepsat si hlavní problémy, utřídit si je dle důležitosti, případně rozdělit na podproblémy. Pak si rozmyslete, jaké části by měl mít Váš program a jak bude řešit jednotlivé problémy/podproblémy úlohy.

Až teprve po této analýze začněte něco programovat. Přičemž je v pořádku, když v průběhu programování se bude navržená struktura měnit. Není ale od věci nad těmito změnami stále uvažovat poněkud vysokoúrovňově.

Osobně doporučuji hodně používat obyčejný papír a tužku a hlavní myšlenky si rozkreslovat a rozepisovat.

Algortimická část

V tomto semestru ještě více než v tom minulém byste se měli zaměřit na algoritmickou stránku Vašeho programu. Zkuste hledat použití algoritmů a datových struktur, které jste se za celý rok naučili, - ale klidně i vymýšlet vlastní. Přičemž není špatně, když se rozhodnete nějaké dobré řešení nepoužít, protože Vám přijde příliš složité a časově náročné ho naprogramovat (nemáte-li to přímo v zadání). Ale bylo by špatně, kdyby Vás ani nenapadlo (a přitom jsme ho letos brali). Proto si vždy rozmyslete, co a jak algoritmicky použijete - a především proč. Následně se Vám to velmi bude hodit při psaní dokumentace, kde jsou podobné "diskuze" volby řešení velmi důležitá součást.

Samotný program a jeho kód

Kód programu by měl být přehledný a nejdůležitější části okomentované. Používejte jasné názvy proměnných (aby byl z názvu vidět smysl). Potřebujete-li někde používat fixní hodnoty nějakých čísel, zavěďte si pro ně vlastní konstanty, ke kterým jasně napište, co daná hodnota znamená a k čemu se používá.

Než zápočtový program odevzdáte, nejdříve se samozřejmě velmi dobře přesvědčte, že je odladěný a na všech vstupech se chová korektně. ;)

© Markéta Popelová 2009 - 2012