mff

Markéta Popelová - Výuka

Programování 1

Obecné informace - Programování 1

Základní informace

Zde se nachází informace ke cvičení Programování 1 pro matematiky (kruh 56), které se koná ve čtvrtek od 15:40 v K11 (Karlín). Předmět má kód NMIN101. První hodina bude 4.10.2012.

Podmínky pro zápočet

 • Docházka - alespoň 70 %.
 • Domácí úkoly - alespoň 60 %.
 • Krátké testíky - alespoň 50 %.
 • Větší písemka 3.1.2012 či vyřešení 2 větší úloh (z daného výběru) do 1.1.2012.
 • Zápočtový program včetně dokumentace.
 • Praktický test

Zápočtový program

Termíny
 • Specifikace - do 30.11.2012.
 • Doporučený čas odevzdání - do začátku zkouškového. Podle toho, jak moc bude zápočťák hotový, tolik za brzké odevzdání získáte bonusových bodů.
 • Finální verze - do 7.3.2012. Tento termín je úplně poslední možnost odevzdání čehokoliv týkajícího se zápočtového programu.

Podrobnosti k zápočtovým programům naleznete zde: ZÁPOČŤÁKY.

Domácí úkoly

Některé domácí úkoly mi budete posílat e-mailem, jiné bude odevzdávat do webového systému CodEx. Odevzdáte-li úkol do následující středy večer, budete moci získat plný počet bodů. Odevzdáte-li ho později, nejpozději však do další středy večer, budete moci získat již pouze polovinu bodů za daný úkol.

Úkoly odevzdávané do CodExu mají tu výhodu, že hned uvidíte vyhodnocení - a nedostanete-li plný počet bodů, můžete poslat nové řešení. U úkolů odevzdávaných e-mailem to tak pravděpodobně nebude. Přesto když pošlete úkol včas a nebude-li úplně správně, je možné, že Vám ho pošlu zpět s možností opravy.

Předmětem většiny úkolů bude - překvapivě - napsat nějaký program. V takovém případě bude třeba pro plný počet bodů dodržovat určité zásady:

 • Komentář k celému programu - krátký zakomentovaný text na začátku zdrojového kódu, který popíše hlavní myšlenky vašeho řešení a jak program pracuje. Tedy např. co očekává na vstupu, jak bude vypadat výstup. Použijete-li známý algoritmus, tak jaký. Případně rozbor časové složitosti. Nemusí to být sáhodlouhá esej, naopak stačí pár vět. Zkuste to psát tak, jako byste to tím vysvětlovali nějakému Vašemu spolužákovi - aby po přečtení tohoto textu chápal, jak Váš program pracuje, a byl schopný podobný program na lehce modifikované zadání také napsat.
 • Komentáře k jednotlivým částem kódu - hlavní proměnné (a později složitější datové typy) by měly obsahovat komentář, k čemu slouží. Stejně tak jednotlivé podprogramy (funkce a procedury) by měly mít komentář, který shrne, k čemu daný podprogram slouží. A nakonec v kódu vyznačte a popište ty části, které Vám daly největší práci, nebo jsou nějak podstatné. Až se budete k programu vracet po delší době, je dost možné, že právě tyto komentáře (a celkový popis) velmi oceníte.
 • Ať už budete odevzdávat úkol do CodExu, či mi ho posílat na e-mail, tak budete odevzdávat zdrojový kód (soubor s příponou .pas).

Krátké testíky

Nepravidelně (ale asi téměř pokaždé) bude na začátku hodiny krátký testík na něco, co se probíralo na předchozí hodině. Není cílem, aby Vás stresoval, nýbrž abyste si látku přes týden pročetli a pak si ověřili, že jste to pochopili. Pokud pochopíte vše z minulé hodiny, nemělo by to být pro Vás těžké. Kdo ho přesto nenapíše, má ještě možnost místo něj vypracovat (o něco složitější) domácí úkol, který bude po každé písemce uveden zde na webu a který bude možno odevzdat e-mailem nejpozději do následujícího týdne (opět středy 23:59) (případně pokud bude zadán v CodExu, nebo na něj bude více času, napíšu to explicitně).

Větší písemka

Cílem větší písemky je jednak shrnout si, co se za semestr probralo a druhak příprava na praktický test. O podrobnostech se ještě domluvíme na cvičení...

Praktický test

O tom se více dozvíte na přednášce a na stránkách předmětu: Praktický test.

Praktikum

Kdo byste si chtěl látku více procvičit, zapište si předmět Praktikum z programování. Už mnoha vašim předchůdcům tento předmět pomohl. Vše si tam prakticky vyzkoušíte, můžete si to nechat vysvětlit a na cokoliv se zeptat.

Závěrem

Podmínky jsou nastavené tak, aby zařídily průběžnou práci během semestru - přičemž o to méně by Vám mělo zůstat na zkouškové. Obecně platí, že chce-li člověk získat zápočet, musí dodržet všechny termíny a povinnosti zde napsané. Jelikož jsme však na matfyzu, tak i na tomto cvičení platí, že je možné se na ledasčem domluvit - pokud to dává dobrý smysl. Nicméně určitě je dobré domluvit se co nejdříve a počítat s tím, že náhradní řešení nemusí být časově úspornější...;)

© Markéta Popelová 2009 - 2012