mff

Markéta Popelová - Výuka

Praktikum z programování pro začátečníky

Výuka - Praktikum z programování pro začátečníky 1


Úvod

Stránka pro cvičení Praktikum z programování pro začátečníky (NMIN161), které se bude konat v pondělí od 19:00 v učebně K11. První hodina bude asi 15.10.2011. Budete-li chtít, můžeme už na této hodině pozvolna začít s úvodní látkou praktika. (Oficiálně se má na první hodině konat pouze "úmluva" a přihlášení na praktikum, mně však přijde zbytečné, aby někdo jezdil až na Karlín v 19h jen kvůli přihlášení se. ;))

Pro koho je předmět určen

Pro studenty prvního ročníku oboru matematika, kteří se setkali s programováním letos poprvé a mají pocit, že by mohli mít s tímto předmětem problémy, a rádi by si ho procvičili. Předmět by si rozhodně neměli zapisovat ti studenti, kteří už programovat umí. Více o předmětu najdete na Stránkách předmětu.

Náplň a cíl předmětu

Každý, kdo s programováním někdy začínal, asi ví, že nejvíce pomůže hodně programovat. Někdy je ale těžké začít programovat, když nevíte, jak se co a hlavně proč zapisuje. Na tomto praktiku je prostor na procvičení základních úloh z programování, kdy si každý student samostatně řeší úlohy (odevzdává je do systému CodEx) a má možnost se ptát vedoucího praktika. Tento předmět má doplňovat výuku předmětu Programování 1.

Co je potřeba na první hodinu

Je potřeba mít účet do počítačové laboratoře v Karlíně (moci se přihlásit na počítač v učebně K11). Ten by Vám měli zařídit v labu v Karlíně. Dále bude potřeba mít účet do systému CodEx. Na první hodině Vás přidám do skupiny v CodExu určené pro toto cvičení.

Jak bude probíhat zápis

Podmínka nutná (nikoliv postačující) je přijít na první praktikum (případně se domluvit e-mailem). Možnost zápisu na tento předmět bude od prvního praktika do prvního týdnu v listopadu (včetně). (Takto to bylo loni a pro letošek to ještě potvrdím.) Na cvičení ještě upřesním, zda se budete zapisovat obvyklým způsobem v SISu, či jinak (přímo na studijním oddělení, nebo budete zapsáni automaticky prostřednictvím tajemníka).

Za co dostanete zápočet a jaké je ohodnocení předmětu

Za úspěšné splnění tohoto předmětu dostanete 1 kredit. Už toto napovídá, že zápočet není hlavním cílem předmětu - naopak předmět je naprosto dobrovolný a hlavním cílem je naučit se základy programování.

Ke splnění zápočtu je třeba získat dohromady 250 bodů. Do toho se počítají především body v CodExu. K nim se připočítávají body za docházku - za každé navštívené (a strávené ve škole) cvičení, dostanete 5 bodů. Bodový limit je třeba splnit do konce zkouškového období.

Úlohy jsou různě bodově ohodnoceny. Za každé důležité téma je jedna úloha za 10 bodů a několik za 2 body. Důležité je vyřešit vždy tu úlohu za 10 bodů. Ty ostatní jsou tam proto, abyste si na podobné téma zkusili vyřešit další, pokud si v dané oblasti nejte příliš jistí. Pokud Vám ale ta za 10 bodů nedělala velké problémy, neměli byste se příliš zdržovat - a raději pokračujte dalším tématem. V druhé půlce semestru přibydou i úlohy za více bodů. Některé obtížností blízké úlohám na zápočtové písemce budou až za 50 bodů.

© Markéta Popelová 2009 - 2012